Thông tin cán bộ

PGS.TS. TRẦN LIÊN HÀ

Giảng viên cao cấp

Phòng: C4-201

Phone: +84-24 3869 2764

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.tranlien@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2004: Tiến sĩ, Công nghệ sinh học, Trường Đại học Gifu, Nhật Bản
 • 1995: Thạc sĩ, Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Ghent Vương quốc Bỉ
 • 1986: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2007-nay: Phó giáo sư, TS, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐHBK HN
 • 2004-2007: Giảng viên chính, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐHBK HN
 • 1986-2004 Cán bộ, Giảng viên,Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐHBK HN
Giảng dạy
 • BF3012: Vi sinh vật thực phẩm
 • BF3116: Kĩ thuật gen
 • BF5182: Công nghệ vi sinh vật (chương trình thạc sĩ)
 • BF6132: Công nghệ protein tái tổ hơp (chương trình thạc sĩ)
 • BF7010: Xu hướng phát triển công nghệ sinh học (chương trình tiến sĩ)
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Tách dòng và biểu hiện gen
 • Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật, thực phẩm chức năng
 • Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học
 • Polymer sinh học
Đề tài, dự án ( 5 năm gần đây)
Chủ nhiệm
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để chế biến và nâng cao hiệu quả kinh tế các sản phẩm từ dong đao làng nghề ĐT.08.17/CNSHCB Đề tài cấp nhà nước- Bộ công thương 2017-2018.
 • Áp dụng sáng chế “Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý nước thải” để xây dựng mô hình xử lý nước thải cho làng nghề sản xuất bánh đa và miến tại thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (Bộ Khoa học và Công nghệ) 2012-2014
 • Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm enzyme trong sản xuất bánh mỳ tương (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội) 2012-2013.
 • Nghiên cứu sản xuất các thực phẩm chức năng từ đậu tương (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). 2009-2010.
Tham gia
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý sinh học có kiểm soát mùi và nước rỉ rác để xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ). KC.08.17/16-20,  2017-2020
 • Dự án “Áp dụng sáng chế số 7430 để xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác từ bãi chôn lấp rác thải quy mô cấp huyện” (SHTT.TW.23-2018),
 • Nghiên cứu giải pháp công nghệ thích ứng để xử lý chất thải làng nghề sản xuất tinh bột dong đao tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội (Sở KH&CN Hà Nội), 2014-2016
 • Nghiên cứu ứng dụng Aspergillus oryzaeBacillus subtilis để thu nhận chế phẩm có hoạt chất sinh học nhằm hỗ trợ điều trị bệnh nhân bị bệnh tiểu đường từ nguồn đậu đen (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 2010-2011
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để sử lý nước thải sinh hoạt đô thị (Bộ Khoa học và Công nghệ) 2009-2010
 • Nghiên cứu ứng dụng enzim vi sinh vật để tổng hợp và thu nhận peptit chức năng kìm hãm enzim chuyển angiotensin (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitory Peptides- ACEIP) từ casein (Đề tài nhánh thuộc đề tài Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng bổ sung từ vi sinh vật) (Bộ Khoa học và Công nghệ) 2008-2010
 
Công trình khoa học đã công bố
Sách
 • Trần Liên Hà, Đại cương vi sinh vật thực phẩm 2007 Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
Bằng sang chế và giải pháp hữu ích 
Bằng sáng chế
 • GS. Nguyễn Văn Cách, PGS. Trần Liên Hà, Sáng chế quốc tế: Số 21681: Bể xử lý rác hiếu khí (CHXHCNVN, ngày 12/08/2019) và  Số: WO 2019/237134 (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), ngày 09/01/2020)
Giải pháp hữu ích
 • Thiết bị trộn ly tâm đồng tốc bốn cấu tử. PGS. Nguyễn Văn Cách, PGS. Trần Liên Hà, 11/5/2012.

Giải nhì sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2010 (VIFOTECH):

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị trộn sục khí tầng sôi cao tải để lắp đặt cho các thùng lên men hiếu khí trong công nghệ sinh học 


Tạp chí khoa học
 • Nguyễn Chí Dũng, Đặng Thị Thu, Trần Văn Anh, Trần Liên Hà (2015). Ứng dụng chế phẩm axit poly gamma glutamic để cải thiện chất lượng cảm quan nước cam Tạp chí khoa học công nghê 26 (2015)50-53
 • Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng (2015) Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng lên men axit lactic từ cellobiose Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 4 Đà Lạt 11/2014, 203-208
 • -Nguyễn Chí Dũng, Đặng Thị Thu, Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà (2015) Tối ưu hóa các điều kiện sinh tổng hợp axit poly gamma glutamic từ chủng vi khuẩn Bacilluss subtilis B5. Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 4 Đà Lạt 11/2014, 239-246
 • -Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Văn Cách,Đào Văn Minh, Trần Liên Hà, (2015) Năng cao sản lượng axit poly gamma glutamic của chủng vi khuẩn Bacilluss subtilis B5 bằng nguồn cacbon và nito. Tạp chí khoa học công nghê 28 (2015) 48-50
 • -Đỗ Thị Thúy Hằng, Trần Liên Hà, Nguyễn Như Ngọc (2015) Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân giải tinh bột trong nước thải làng nghề sản xuất và chế biến tinh bột. Tạp chí khoa học công nghê 28 (2015) 57-60
 • -Ngô Thi Anh Vân, Trần Liên Hà, Phí Thị Thanh Mai, (2015). Một số yếu tố ảnh hưởng đến vi khuẩn Lactobacillus plantarum S5 có khả năng lên men sản xuất axit lactic từ xellobioza Nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN 1859-45812015, 19, 120-124
 • -Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng (2015) Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trinhfleen men sinh tổng hợp axit lactic của chủng Lactobacillus fermentum Y6 từ xylose Tạp chí Khoa học và công nghệ ISSN0866708 2015, 53 (4b) 282-289
 • -Nguyễn Chí Dũng, Đặng Thị Thu, Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà (2016) Nghiên cứu ứng dụng polygamma glutamic axit trong cải thiện chất lượng  giò lụaTạp chí khoa học công nghệ Việt Nam ISSN1859-47942016 4 (4) 60-64
 • -Nguyễn Thị Mai Phương, Lê thị Kim Tuyến, Bạch Khánh Hòa, Trần Liên Hà, Richard D. Mỏgan (2016) Nghiên cứu sự đa dạng các gen phân lập từ tự nhiên tương tự gen ORF8180 thuộc họ HauI Tạp chí Y học Việt Nam ISSN;1859-18682016 tập 443 tr 60-64
 • - Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Trương Thành Luân Nghiên cứu điều kiện lên men axit lactic của Lactobacillus plantarum HC2 và Lactobacillus fermentum Y6 từ dịch thủy phân rơm rạ. Nông nghiệp và PT NT Số 291, 2016,  tr 83-89
 • - Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Thạch Thị Quyên. Tối ưu hóa quá trình lên men axit lactic từ cellobiose của chủng Lactobacillus plantarum  HC2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật Số 114, 2016,  tr 118-125
 • - Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà, Phạm Thị Thùy Giang. Microbiological characterization and potential application of indigenous B. methylotrophycus Ba1 in handling of Canna edulis, Ker procesing craft villigae waste water Journal of Forest Science and Technology Số 5, 2016, tr 3-9
 • - Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Cách,  Phạm Thị Thùy Giang,Trần Liên Hà. Nghiên cứu chế tạo chế phẩm vi sinh xử lý nước thải làng nghề chế biến tinh bột dong riềng từ các chủng Bacillus bản địa. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 8, 2017, tr 82-88
 • - Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Cách, Lê Thị Lan, Trần Liên Hà Nghiên cứu tái sứ sụng bã thải dong riềng để nuôi trồng nấm sò trắng Pleurotus Florida Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam Số 5(16) 2017, 54-58
 • -  Nguyễn Thị Thu, Trần Liên Hà, Nguyễn Chí Dũng (2018). Tuyển chọn, định tên và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến chủng vi khuẩn lactic sinh tổng hợp cellulase cao có hoạt tính probiotic. ạp chí công nghệ sinh học lâm nghiep 1, 11-18
 • - Vũ thị Dinh, Phan Thị Thu Nga, Hoàng Trung Doãn, Trần Liên Hà (2018) Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn chịu nhiệt độ cao thích nghi dải pH rộng có hoạt tính cellulase cao và bước đầu ứng dụng xử lý nước thai nhà máy giấy. Tạp chí công nghệ sinh học lâm nghiep 1, 3-10
 • Tran Lien Ha, Miho Kakihara, Kouhei Mizuno, Kenji Sonomoto and Ayaaki Ishizaki (1997) Characterization and purification of catalase of Pediococcus sp. ISK-1 isolated from Nukadoko, the bed of fermented rice bran, Annual report of IC Biotech, Osaka 20, p.165-171.
 • Kouhei Mizuno, Miho Kakihara, Mamiko Kohno, Tran Lien Ha, Kenji Sonomoto and Ayaaki Ishizaki (2000)  Catalase of Staphylococcus warneri ISK-1 isolated from Nukadoko J. Fac. Agr. Kyushu Univ. 44, p. 329-338.
 • Kouhei Mizuno, Daisuke Fukuda, Miho Kakihara, Mamiko Kohno, Tran Lien Ha, Kenji Sonomoto and Ayaaki Ishizaki (2000). Purification and gen cloning catalase from Staphylococcus warneri ISK-1. Food science and Technology research 6 (4) 324-329.
 • Tran Lien Ha Processing of Vietnamese traditional soft noodle (Bun) and some characteristics of it. Conference of traditional fermented food by microorganisms of Southern East Asia, Tokyo, Japan, Proceeding147-148, 2000
 • L. H. Tran and H. Nagano (2002) Isolation and Characteristics of Bacillus subtilis CN2 and its collagenase production. J. Food Science, 67 (3) p. 1184-1187
 • Tran, L.H., Kitamoto, N., Kawai, K., Takamizawa, K., Suzuki, T. (2004) Cloning and expression of an NAD+-dependent xylitol dehydrogenase gene (xdhA) of Aspergillus oryzae. J. Biosci. Bioengi. 97 (6) 419-422
 • Tran, L.H., Yogo, M.; Ojima, H.; Idota, O.,  Kawai, K., Suzuki, T. and  Takamizawa, K.(2004) The production of xylitol by enzymatic hydrolysis of agricultural wastes; Biotechnol. Bioprocess. and Eng. 9, 223-228.
 • Uchida H., Kondo D., Yamashita S., Tran L.H., Nagano H. and Uwajima T. (2004). Purification and properties of a protease produces by Bacillus subtilis CN2 isolated from a Vietnamese fish sauce. World journal of microbiology and Biotechnology 20 578-582.
 • Suzuki, T. Tran, L.H., Yogo, M , Idota, O.,  Kitamoto, N., Kawai, K., Takamizawa, K., (2005) Cloning and expression of an NAD+-dependent L- arabinitol 4-dehydrogenase gene (ladA) of Aspergillus oryzae. J. Biosci. Bioengi. 100 (4) 472-474.
 • Trần Liên Hà. (2006). Xác định khả năng loại bỏ cac bon đồng hoá của các phương pháp xử lí nước. Tạp chí khoa học và công nghệ Vol 55 117-120.
 • Lien Ha Tran, Noriyuki Kitamoto, Kazuhiro Takamizawa, Osamu Idota,Tohru Suzuki. Disruption of an NAD+-dependent xylitol dehydrogenase gene (xdhA) of Aspergillus oryzae. Journal of Science and Technology Vol 45 456-462 (2007).
 • Tran Lien Ha. Multiple xylitol dehydrogenase system of Aspergillus oryzae. Journal of Science and Technology Vol 45 509-516 (2007).
 • Lê Phương Thảo, Trần Liên Hà. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của chủng Bacillus subtilis CN2. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn  2007, số 12+13, 74-79
 • Trần Liên Hà Nghiên cứu đặc tính của enzym xylitol dehydrogenase của Aspergillus oryzae tái tổ hợp trong Escherichia coli BL21-AI Tạp chí khoa học và công nghệ 6 trường đại học 61, 102-106, 2007
 • Trần Liên Hà, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn nitrat hóa để ứng dụng trong xử l‎ý nước hồ ô nhiễm, Tạp chí khoa học và công nghệ 45, 109-115, 2007
 • Trần Liên Hà, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Văn Cách. Nghiên cưu đặc tính của   Bacillus subtilis TH2 trong sinh tổng hợp chất kìm hãm enzym chuyển hóa angiotensin. Tạp chí công nghệ sinh học Vol 8,871-878, 2010
 • Trần Liên Hà, Nguyễn Thị Thương Thương, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Cách. Phân lập, tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng sinh enzym xylanase cao và một số đặc tính của chủng.Tạp chí công nghệ sinh học Vol 8, 879-884, 2010
 • Tran Lien Ha, Nguyen Thi Ngoc Nga. (2013). Cloning and expression gene of Aspergillus niger C1 in E. coli BL21. Journal of Science and Technology 51 (1) 73-80
 • Nguyễn Thị Mai Hương, Lương Thị Nụ, Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Liên Hà. Nghiên cứu khả năng kháng nấm của tinh dầu nghệ vàng với hai chủng nấm Candida albicans Trychophytol mentargrophytes gây bệnh trên da.Tạp chí hóa học và ứng dụng  Số 628-31 2011
 • Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu Huyền, Đỗ Thị Thu Hiền, Trần Liên Hà. Tuyển chọn các chủng Aspergillus oryzae có khả năng ức chế a-glucosidase Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về cơ điện nông nghiệp và bảo quản chế biến nông sản, thực phẩm Hà Nội 20-21/1/2011
 • Dương Thị Lương Liên, Takanori Furukawa, Trần Liên Hà, Wataru Ogasawara.(2013).  Tách dòng, giải trình tự gene xynA mã hoá enzyme xylanase từ chủng B. subtilis CN2, tinh sạch và khảo sát một số đặc tính của enzyme tái tổ hợp xylanase A được biểu hiện trên E. coli BL21 (DE3). Tạp chí khoa học và công nghệ 51(1) 51-61.
 • Tran Lien Ha, Nguyen Thi Thuong Thuong and Nguyen Van Cach. Cloning xylanase gene from Aspergillus niger BH7 in Escherichia coli  TOP10. Tạp chí khoa học và công nghệ 93 (2013) 40-43
 • Trần Liên Hà, Nguyễn Văn Cách, Vũ Thu Đoàn, Đinh Đức Luân. Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng sinh α- amylase cao, ứng dụng trong sản xuất bánh mì.  Nông nghiệp & phát triển nông thôn 13 (2013) 37-41
 • Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Thị Lan Anh; Đào Văn Minh, Trần Liên Hà. Tuyển chọn các chủng Bacillus subtilis có khả năng sinh tổng hợp poly  γ glutamic axit 12 (2013) 39-44
 • Lương Hồng Nga, Trần Liên Hà Nghiên cứu ảnh hưởng alpha amilaze đến chất lượng bánh mìTạp chí khoa học và công nghệVol 51( 6A) 2013 189-194.
 • Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà, Đặng Thị Thu, Đào Văn Minh. Khảo sát các điều kiện thích hợp cho sinh tổng hợp axit  poly gamma glutamic củav chủng vi khuẩn Bacillus subtilis B5 Proceedings Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013 Quyển 2  133-136
 • Trần Liên Hà, Nguyễn văn Cách, Nguyễn Thị Thương Thương Biểu hiện gên mã hóa xylânse từ nấm mốc Aspergillus niger BH7 vào E. coli BL21 Proceedings Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013 Quyển 1  67-70
Hội nghị, hội thảo
 • Tran L.H. and Nagano H. Purification and properties of collagenase from Bacillus subtilis CN2. Vol 1 203-207. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2h 2005. Hanoi.
 • Phan Thanh Tam, Ha Hai yen, Do Thi Hanh, Tran Lien Ha. Study on the antimicrobial activity of lactic acid bacteria isolated from nem chua (Vietnamese fermented meat). Vol 1  115-120. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2h 2005. Hanoi.
 • Phan Thanh Tam, Do Thi Hanh, Tran Lien Ha, Hoang Dinh Hoa. Isolation and characterization of Lactobacillus plantarum H1.40, from Vietnamese traditional fermented meat (Nem chua). Vol 1  121-125. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2h 2005. Hanoi.
 • Tran Lien Ha. Determination of assimilable organic carbon (AOC) in drinking water. Vol 1  126-130. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2nd 2005. Hanoi.
 • Tran Lien Ha, Nguyen Van Cach, Nguyen Thi Hang, Nguyen Thanh Hoa. Isolation and characterization of Lactobacillus plantarum NC13 producing angiotensin-converting enzyme inhibiting peptides. Proceeding of the second international conference on the development of biomedical engineering in Vietnam, 236-241
 • Tran Lien Ha. Strategies for waste treatment in small and medium enterprises and micro-enterprises in agriculture sector. Proccedings of workshop " Enhance capacity of small and medium enterprises in agricultural setor of  APEC economic". December 2007.
 • Tran Lien Ha , Do Tien Anh, Nguyen Van Cach. Bioremediation-polluted surface water treatment. International conference “ Water supply and water quality” 20/6-23/6/2010 Kolobrzeg Poland Vol 1, 277-284
 • Tran Lien Ha, Nguyen Van Cach. Present status of water environment in Hanoi and some solution for this situation. Forum of Environment and Public health Issues in Asian Mega-cities Seoul 2-3 December 2010, p 17-25