about
Message from Director

School of Biotechnology and Food Technology (formerly known as Institute of Biological and Food Technology) is an establishment of Hanoi University of Science and Technology (HUST) (formerly Hanoi University of Technology) that specializes in education, scientific research a

nd technological transfer in biotechnology and food technology.

With the target of becoming the reliable destination for high-quality training, scientific research and technological transfer in biotechnology and food technology, our generations of teaching and technical staffs have committed to the development of a dynamic and friendly environment, education related to research and solving real life issues.

With the principle of cooperation for development, School of Biotechnology and Food Technology anticipates the collaboration with other educating, training, research and manufacturing entities for a bilateral development.

School of Biotechnology and Food Technology welcomes all the students. Come to find and express yourselves.

Director of School of Biotechnology and Food Technology

Assoc.Prof. Quan Le Ha

News & Events
news
Chiều ngày 12/11/2018, tại Trường ĐHBK Hà Nội, Hội thảo “chiến lược quản lý khởi nghiệp” đã được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực khoa học sự sống.
Chiều ngày 08/11/2018, tại Hội trường C2, trường ĐHBK Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định về công tác tổ chức và bổ nhiệm trưởng các đơn vị. Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Chu Kỳ Sơn là Viện trưởng Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm nhiệm kỳ 2018-2023.
Content is updating ...