Danh sách báo cáo và chương trình Hội nghị NCKHSV lần thứ 29

18/05/2012
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN LẦN THỨ 29
 VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 (Thứ Sáu ngày 18/05/2012)
 
Thời gian Hoạt động
8h30-8h45 Khai mạc Hội nghị NCKH sinh viên cấp Viện lần thứ 29
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
-       Phát biểu khai mạc hội nghị của lãnh đạo Viện
-       Phát biểu của lãnh đạo Phòng KHCN, Trường ĐHBKHN
8h45-11h45 Báo cáo tại các Hội đồng
1.  Phân ban Kỹ thuật sinh học
Địa điểm: 201-C4, Đại học Bách Khoa Hà Nội
2.  Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
11h45-13h30 Nghỉ trưa
13h30-15h00 Hội nghị các phân ban (tiếp tục)
15h30-16h30 Trao giải và bế mạc
Địa điểmPhòng Hội thảo C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Báo cáo tổng kết của hai hội đồng:
1.     Phân ban Kỹ thuật sinh học
  1. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
- Phát biểu của các nhà tài trợ
- Phát biểu bế mạc Hội nghị của Viện trưởng Viện CNSH-CNTP

 Danh sách sinh viên báo cáo tại Hội nghị: file
Viện CNSH - CNTP