Thông báo đổi lịch Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ 29

19/05/2012
Do lý do khách quan liên quan đến công tác tổ chức chung của Trường, Viện CNSH-CNTP trân trọng thông báo với các thầy cô, các em sinh viên và các nhà tài trợ: thời gian của Hội nghị sẽ chuyển từ ngày 16/05/2012 sang ngày 18/05/2012. Mọi thông tin khác về chương trình và địa điểm tổ chức không thay đổi.
Xem thêm: Thông tin Hội nghị NCKHSV lần thứ 29
Trân trọng thông báo.