Thông báo mời tài trợ Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2012

23/04/2012
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 29
 VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

16/05/2012
  Doanh nghiệp cùng tham gia ủng hộ và khuyến khích phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học;
-  Cơ hội phát hiện và tuyển dụng được những sinh viên giỏi ngành công nghệ sinh học và thực phẩm.
Xem thêm:
     - Chương trình Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Viện lần thứ 2
     - Lễ tổng kết, trao giải và cảm ơn các Nhà tài trợ tại Hội nghị SVNCKH lần thứ 28 năm 2011
Liên hệ:
Cao Thị Thanh Bình
Viện CN sinh học – CN thực phẩm
ĐT/Fax: +84-4 3869 2515
DĐ: 0904648028
Email: binhct-ibft@mail.hut.edu.vn
 
GÓI TÀI TRỢ PLATINUM 20.000.000 VNĐ
-  Giới thiệu về công ty 10 phút vào lễ tổng kết hội nghị ngày 16/05/2012
-  Tham gia trao giải SV đạt giải Nhất tại hội nghị ngày 16/05/2012
-  Được trang bị 01 bàn để giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
-  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và trên trang web của Viện.
GÓI TÀI TRỢ VÀNG      16.000.000 VNĐ
-  Trao giải cho sinh viên đạt giải Nhì tại hội nghị ngày 16/05/2012
-  Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
-  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và trên trang web của Viện
GÓI TÀI TRỢ BẠC        12.000.000 VNĐ
-   Trao giải cho sinh viên đạt giải Ba tại hội nghị ngày 16/05/2012
-   Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
-   Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện
GÓI TÀI TRỢ ĐỒNG     8.000.000 VNĐ
-  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện