Đại hội đại biểu LCĐ Viện CNSH & CNTP nhiệm kỳ 2012-2014

15/05/2012
Ngày 26/04/2012, tại hội trường B6, trong không khí phấn khởi và trang trọng, BCH Liên chi Đoàn Viện CNSH & CNTP đã tổ chức Đại hội đại biểu LCĐ nhiệm kỳ 2012 – 2014. Đại hội vinh dự được đón tiếp đại diện Đảng ủy và Ban lãnh đạo Viện CNSH – CNTP, đại biểu BCH Đoàn cấp trên, cùng 68 đại biểu Đoàn viên ưu tú đến từ 10 chi Đoàn thuộc các khóa K53, K54, K55, đại diện cho hơn 500 đoàn viên của Viện CNSH  & CNTP.
Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn Viện CNSH-CNTP nhiệm kỳ 2012-2014
Đoàn chủ tịch điều hành các nội dung của Đại hội trên tinh thần tập trung, dân chủ nghiêm túc và khẩn trương đã giải quyết các vấn đề quan trọng của Đại hội, trực tiếp nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2012 và thảo luận, thông qua đề án xây dựng Ban chấp hành Liên chi Đoàn Viện CNSH & CNTP nhiệm kỳ 2012 – 2014.
Sau 3 tiếng làm việc nghiêm túc, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. 100% Đại biểu nhất trí với cơ cấu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
BCH Liên chi Đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ mới đã có buổi họp phân công nhiệm vụ với sự tham dự của TS. Nguyễn Minh Hệ - Bí thư Đảng ủy Viện. Buổi họp diễn ra nghiêm túc và đã đạt được sự đồng thuận cao. Ban chấp hành LCĐ Viện CNSH - CNTP nhiệm kỳ 2012 – 2014 gồm các đồng chí với các chức vụ như sau:
STT Họ và tên Chi đoàn Nhiệm vụ
1 TS. Từ Việt Phú Cán bộ Bí thư LCĐ
2 Nguyễn Ngọc Viễn Cán bộ Phó bí thư LCĐ
3 Nguyễn Hữu Linh KTTP TPP K53 Phó bí thư LCĐ
4 Nguyễn Hà Trung KTSH K55 Ủy viên thường vụ
5 Đỗ Thị Thu Hiền KTSH K55 Ủy viên thường vụ
6 Cao Xuân Bách KTSH K53 Ủy viên
7 Phạm Văn Cao MTP K53 Ủy viên
8 Nguyễn Ánh Ngọc KTSH K54 Ủy viên
9 Nguyễn Thị Hoa KTTP1 K54 Ủy viên
10 Bùi Duy Hoàn KTTP2 K54 Ủy viên
11 Trần Thị Diễm Hằng CNSHTP K55 Ủy viên
12 Nguyễn Thị Diễm KTSH K55 Ủy viên
13 Phạm Thị Mai Anh KTTP1 K55 Ủy viên
14 Lưu Thị Ngọc Mai KTTP2 K55 Ủy viên
15 Lê Thị Tình KTTP2 K55 Ủy viên
 
BCH LCĐ Viện CNSH - CNTP