Thông báo tuyển cán bộ Đoàn năm học 2011-2012

20/10/2011
THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI
Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ Đoàn và phong trào sinh viên của Viện CNSH – CNTP năm học 2011-2012, Ban chấp hành Liên Chi đoàn Viện CNSH – CNTP cần tuyển các bạn sinh viên trong Viện tham gia cơ cấu BCH năm học  2011-2012.
Yêu cầu:
-             Sinh viên các khóa K52, 53, 54, 55 thuộc Viện CNSH – CNTP;
-             
-             Yêu thích các hoạt động Đoàn, Hội; công tác tổ chức Đoàn và phong trào sinh viên;
-             Tích cực, nhiệt tình và có thời gian tham gia tổ chức Đoàn, Hội;
-             Ưu tiên các sinh viên đã tham gia các hoạt động Đoàn của Khoa/Viện, khối BK, các ban, tiểu ban thuộc BCH Đoàn trường, bí thư, lớp trưởng, các sinh viên khóa 54, 55, hoặc sinh viên có năng khiếu trong các hoạt động văn nghệ, thể thao;
Đăng kí và thời hạn:
Sinh viên có nguyện vọng tham gia, liên hệ trực tiếp theo các địa chỉ sau trước ngày 5/9/2011:
-          Thầy Phạm Ngọc Hưng – Bộ môn QT-TB CNSH- CNTP, phòng 301 nhà C4-5;
-          Thầy Nguyễn Tiến Huy – Bộ môn Quản lý chất lượng; Phòng 205B - C4
-          Hoặc gửi email về địa chỉ hoatdongsinhvien@gmail.com
                                                                                    T/M BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                                     TS. Từ Việt Phú