Tuyển sinh Thạc sỹ khoa học khóa 2012B

01/03/2012
THÔNG BÁO

VIỆN CNSH-CNTP THU HỒ SƠ CAO HỌC KHÓA 2012B

THỜI GIAN: TỪ NGÀY 27/02 - 05/03/2012
(Sáng từ 9h00 - 11h00; chiều từ 14h00 - 16h00)
CÁC HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THẠC SĨ KHOA HỌC xem chi tiết thông tin đề tài và thầy, cô giáo hướng dẫn (download file)
- Đề nghị học viên đăng ký và gửi tên đề tài - thầy, cô giáo hướng dẫn theo địa chỉ email: binhct-ibft@mail.hut.edu.vn

- Nếu các bạn học viên đăng kí cần được giải đáp thêm, xin vui lòng liên hệ phòng Giáo Vụ Viện CNSH-CNTP, gặp chị Cao Thanh Bình.
VIỆN CN SINH HỌC - CN THỰC PHẨM