Buổi giới thiệu chương trình học bổng POSTECH

03/04/2012
Phòng HTQT kính chuyển các anh chị thông tin buổi giới thiệu chương trình học bổng
và phỏng vấn của POSTECH (Hàn Quốc).
Buổi giới thiệu sẽ được tổ chức vào 10h15 tại C1-222- ngày 05/04/2012.
Kính mong các anh chị thông báo cho các cán bộ trẻ, sinh viên quan tâm đến tham dự. 
 Mọi người có thể vào theo đường link website:  htqt.hust.edu.vn/  để xem thông tin chi tiết


DANH SÁCH ĐOÀN GIÁO SƯ TRƯỜNG POSTECH (HÀN QUỐC) SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐHBKHN
1. Prof. Sung H. Han, Dean of Admissions affairs, Division of Industrial & Management Engineering
2. Prof. In Beum, Lee, Dean of Division of Chemical Engineering, Dean of School of Environmental Science and Engineering.
3. Prof. Moohyun, Yoon, Division of Physics (Particle and Synchrotron Radiation Accelerator Physics)
4. Prof. Hyungju, Park, Division of Mathematics
5. Prof. Hee-kap, Ahn, Division of Computer science (Computational and Discrete Geometry, Algorithms, Data Structures, Theory of Computation)
6. Prof. Moonho Ree, Division of Chemistry (Polymer Synthesis & Physics)
7. Prof. Jung Ho, Je, Division of Materials Sciences & Engineering (X-ray Imaging, 3-dimensional Nanofabrication)
8. Ms. Sukyung Sung, Division of Advanced Nuclear Engineering