Danh sách hướng NCKH SV năm học 2012-2013

15/11/2012
THÔNG BÁO
Viện CNSH – CNTP thông báo cho SV danh sách các hướng nghiên cứu khoa học SV năm học 2012-2013. Download danh sách.

Các bạn sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học có thể đăng kí trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để sớm tiến hành nghiên cứu trong năm học này.
Danh sách bao gồm 81 hướng nghiên cứu được tổng hợp từ tất cả các bộ môn, trung tâm trực thuộc Viện.
                                                                                                                                                   Viện CNSH - CNTP