Hướng đề tài LVThS dành cho học viên cao học 2013B

02/03/2013
Thông báo đến Học viên cao học khóa 2013B 
Viện CN Sinh học - CN Thực phẩm thông báo Hướng đề tài LVThS để học viên tham khảo. Học viên lựa chọn và liên hệ trực tiếp với thầy cô giáo hướng dẫn.
Download file hướng đề tài
Học viên đăng kí sẽ gửi tên đề tài tiếng việt- Tên đề tài tiếng anh và GV Hướng dẫn cho cô Cao Thị Thanh Bình qua email: binh.caothithanh (at) hust.edu.vn
Hạn gửi: chậm nhất vào ngày 15/4/2013.
Viện CNSH-CNTP