Học bổng PhD tại BPMP (Montpellier, Pháp)

26/07/2012
Học bổng PhD tại BPMP (Montpellier, Pháp)
Học bổng PhD dành cho ứng viên trở thành giảng viên trường ĐH Khoa học công nghệ Hà Nội (USTH) tại BPMP (Biochemistry and Plant Molecular Physiology) - Montpellier, Pháp
Các bạn học viên phù hợp với hướng nghiên cứu (download file), hãy đăng kí theo hướng dẫn trong file.
Nguồn tài trợ: chính phủ Việt Nam
Thời hạn: Cho đến khi tuyển được ứng viên.
Tham khảo tại website: http://www1.montpellier.inra.fr/ibip/bpmp/english/jobs.htm