Chương trình quản trị viên tập sự PEPSICO 2012

09/05/2012
Chương trình quản trị viên tập sự Pepsico 2012 - Hạn nộp hồ sơ online 13/05/2012         
Trong nỗ lực hướng tới sự bền vững nhân lực toàn cầu nhằm xây dựng những thế hệ lãnh đạo tương lại hỗ trợ cho sự phát triển kinh doanh bền vững của Công ty, Chương trình Quản trị viên tập sự của PepsiCo ra đời nhằm phát hiện, đào tạo và phát triển những tài năng trẻ, những sinh viên mới ra trường năng động, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn cao để trở thành những Nhà lãnh đạo tương lai của PepsiCo.
Từ năm 2006, những thành viên đã tham gia các Chương trình Quản trị viên tập sự trước đây hiện đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng tại PepsiCo, và đang đóng góp cho sứ mệnh đưa PepsiCo trở thành công ty một tỷ đô la vào nằm 2016.
Điều kiện ứng tuyển
  • Quốc tịch Việt Nam, mới tốt nghiệp (cử nhân, cao học từ tất cả các ngành) hoặc đã tốt nghiệp với tối đa 1 năm kinh nghiệm
  • Điểm trung bình tích luỹ trên 7.0/10 hoặc tương đương
  • Trung thực, năng động, sáng tạo, và hướng tới kết quả
  • Khả năng tự nhận thức, ra quyết định, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
  • Có tiềm năng lãnh đạo
  • Tiếng Anh lưu loát và có khả năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
  • Có nguyện vọng làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh
Quy trình tuyển dụng
 
Quá trình phát triển
Chương trình Quản trị viên tập sự PepsiCo cung cấp cho các bạn một quá trình phát triển thực tế thông qua việc các bạn xây dựng sự nghiệp tại PepsiCo, trải nghiệm qua các phòng ban, thực hiện các công việc khác nhau với những kiến thức và kỹ năng tổng quát đến chuyên môn cũng như kỹ năng lãnh đạo để các bạn có thể trở thành những nhà lãnh đạo tương lai.
Tổng quan, chương trình được chia thành 3 phần:
  1. Chương trình Quản trị viên tập sự cốt lõi – 18 tháng
  2. Chương trình Phát triển cá nhân – 18 tháng
  3. Chương trình Phát triển lãnh đạo – 24 tháng
Ở mỗi chương trình đều có những nôi dung phong phú nhằm phát triển năng lực chuyên môn và lãnh đạo với những cơ hội đào tạo và tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng thích hợp.
Chi tiết xem trong file đính kèm:
Thông tin về tuyển dụng - Tiếng Việt
Thông tin tuyển dụng - English