Báo cáo khoa học do các giáo sư đến Đại học Shimane, Nhật Bản

19/09/2014
 Viện CN sinh học – CN thực phẩm tổ chức báo cáo khoa học do các giáo sư đến từ Khoa học Đời sống và Môi trường, Đại học Shimane, Nhật Bản trình bày:
  1. PGS. Makoto Ueno: Biological and physical control of rice blast disease
  2. GS. Tsugiyuki Masunaga: Some researches on soil science:
            - Development of soil-based wastewater treatment system
            - New aspects of paddy soil management on rice production
Thời gian: 9 giờ, ngày 27 tháng 03 năm 2013 (thứ Tư)
Địa điểm: Phòng 202 nhà C4, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trân trọng kính mời các thầy cô và sinh viên quan tâm đến tham dự.
Viện CNSH - CNTP