Chương trình học bổng Đồng Hành, Học kỳ I, năm học 2011-2012

19/10/2011
Quỹ học bổng Đồng Hành
16, rue du Petit Musc
75004 Paris
Email: contact@donghanh.net
 
 
Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kỳ 21
Học kỳ I, năm học 2011-2012
I.           Quỹ học bổng Đồng Hành:
Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2010-2011 vừa qua, quỹ đã trao được 241 suất học bổng cho các sinh viên ở 10 trường đại học trong cả nước. Bước sang năm học 2011-2012 này, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.
II.         Học bổng Đồng Hành:
1.   Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại các trường đại học sau:
- Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh,
- Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh,
- Đại học Bách khoa Hà Nội,
- Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội,
- Đại học Xây dựng Hà Nội,
- Đại học Giao thông vận tải Hà Nội *,
- Đại học Bách khoa Đà Nẵng,
- Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng,
- Đại học Sư phạm Đà Nẵng,
- Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
2.   Điều kiện đối với sinh viên:
- là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên,
- có hoàn cảnh gia đình khó khăn,
- đạo đức tốt và học lực từ khá trở lên.
3.   Giá trị học bổng:
Trong học kỳ I năm học 2011-2012, giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 2.500.000 đồng.
Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này.
III.       Hồ sơ và thủ tục:
Hồ sơ gồm có:
- Bản khai sơ yếu lý lịch, phiếu điều tra và mẫu câu hỏi** có sẵn tại địa chỉ dưới đây:
http://donghanh.net/wp-content/uploads/2011/10/formule.pdf
(lưu ý: dùng mực đen hoặc xanh đậm khi điền các hồ sơ),
- Bản sao (không cần công chứng) của bảng điểm của các kỳ học trước, bản sao của các chứng nhận khác (nếu có): hộ nghèo, thi học sinh giỏi, v.v...
Các giấy tờ kể trên cần được đựng trong một túi hồ sơ, ngoài ghi "Hồ sơ Đồng Hành 2011 - [họ_và_tên_sinh_viên]" và nộp cho ban đại diện của Đồng Hành tại trường.
IV.      Lịch:
- Nhận hồ sơ: tới hết   NGAY 24/11/2011.
- Thông báo kết quả: 31/12/2011.
Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức tháng 01/2012.
V.        Liên hệ:
Các bạn sinh viên có thể gửi thắc mắc của mình tới contact@donghanh.net, hoặc liên hệ với Văn phòng đoàn trường P208 – C2 (3.8692751 – gặp chi Hoa)
 
  Paris, ngày 09 tháng 10 năm 2011
Chủ tịch Quỹ học bổng Đồng Hành
 
 
(đã ký)  
Nguyễn Đăng Tùng
 

 
* Điều hành bởi Quỹ học bổng Đồng Hành-CDP
** Mẫu câu hỏi này thay thế thư xin học bổng viết tay của các kỳ trước