Viện CNSH-CNTP tham gia Hội thảo “GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HƯỚNG TỚI NGƯỜI THU NHẬP THẤP - LĨNH VỰC THỦY HẢI SẢN”

04/06/2013
Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Chính phủ Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là 55 triệu đô la, được thực hiện trong thời gian 5 năm (2013 – 2018). Mục tiêu chủ yếu của Dự án là hỗ trợ các Viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong việc hoàn thiện, tiếp nhận, nâng cấp, phát triển, mở rộng quy mô và thương mại hóa công nghệ đổi mới nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ phục vụ người thu nhập thấp, góp phần cải thiện đời sống của người thu nhập thấp. Mục tiêu này sẽ đạt được bằng cách tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc thực hiện đổi mới sáng tạo, bao gồm tăng cường khả năng đổi mới và nâng cấp công nghệ để từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp, các Viện nghiên cứu, tổ chức, cá nhân có ý tưởng sáng tạo. 
Những đối tượng được thụ hưởng trực tiếp của dự án: các viện nghiên cứu và phát triển (RDIs) tham gia lĩnh vực đổi mới công nghệ, người có sáng kiến đổi mới công nghệ và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu có trách nhiệm xây dựng chính sách và nghiên cứu công nghệ cũng như cộng đồng doanh nghiệp tham gia đổi mới công nghệ.
Những lĩnh vực ưu tiên được Dự án hỗ trợ:     
 a. Y dược cổ truyền
  • Các công nghệ có tác dụng nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình trồng, chăm sóc, khai thác, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, bảo quản, sản xuất, lưu thông và sử dụng thảo dược nguyên liệu và sản phẩm thuốc cổ truyền (trong toàn bộ chuỗi giá trị của y dược cổ truyền).
  • Những giải pháp nâng cấp, hiện đại hóa các công nghệ hiện hữu và ứng dụng công nghệ mới trong việc trồng, khai thác, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, bảo quản, sản xuất, lưu thông và thương mại hóa các sản phẩm thuốc y dược cổ truyền theo tiêu chuẩn STCPP (toàn bộ chuỗi giá trị đối với việc phát triển y dược cổ truyền)
b. Công nghệ thông tin
  • Tăng cường sự sẵn có, tính liên tục và năng lực tiếp cận thông tin và sản xuất nội dung thông tin nhằm phục vụ lợi ích và nhu cầu của nhóm dân cư thu nhập thấp.
  • Thiết kế, sản xuất những sản phẩm, thiết bị, đồ dùng công nghệ truyền tin thích ứng, phổ cập và gần gũi đem lại ích lợi cho nhóm dân cư thu nhập thấp.
c. Nông nghiệp, thủy sản,
  • Giảm tổn thất sau thu hoạch đối với các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản.
  • Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm năng lượng, sản xuất năng lượng sạch và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.
  • Nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các loại nông sản và thủy sản.
Ngày 03/06/2013, đại diện BLĐ Viện CN sinh học và CN thực phẩm cùng một số giảng viện và chuyên gia của Viện hoạt động trong lĩnh vực thủy sản đã tham gia hội thảo Giới thiệu “Dự án Đổi mới Sáng tạo Hướng tới Người thu nhập thấp – Lĩnh vực Thủy hải sản” với mục tiêu giới thiệu và quảng bá nội dung của Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” trong nhóm lĩnh vực ưu tiên: thủy sản, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực thủy sản được tổ chức tại Hải Phòng.
Bên cạnh 2 báo cáo “Chiếu sáng LED hiệu năng cao trong nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản” của Viện Vật lý Kỹ thuật và “Một số giải pháp công nghệ và sản phẩm ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực Thuỷ hải sản của BKHoldings” của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội, Viện CN sinh học và CN thực phẩm cũng có 1 báo cáo giới thiệu “Công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm sinh học làm tăng khả năng đề kháng bệnh trong nuôi tôm thâm canh” do PGS.TS. Khuất Hữu Thanh, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm trình bày. Báo cáo tập trung giới thiệu một số kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản của Viện như, sản xuất chế phẩm sinh học làm tăng khả năng đề kháng bệnh trong nuôi tôm thâm canh, sản xuất surimi từ cá nước ngọt, sản xuất chitosan theo phương pháp sinh học từ phế liệu tôm. Báo cáo của Viện đã được đnahs giá cáo tại Hội thảo mở ra cơ hội tham gia vào dự án "Dự án Đổi mới Sáng tạo Hướng tới Người thu nhập thấp – Lĩnh vực Thủy hải sản”    
 PGS.TS. Khuất Hữu Thanh trình bày báo cáo tại Hội thảo
Viện CNSH-CNTP