NCS Ngô Duy Sạ bảo vệ NCS cấp cơ sở

24/12/2016
Trân trọng kính mời các Thầy Cô tới tham dự buổi họp HĐ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ
 
“ Nghiên cứu phân đoạn lignocellulose bã mía bằng dung môi hữu cơ thu nhận cellulose sử dụng làm nguyên liệu sản xuất bioethanol"
 
Của nghiên cứu sinh       : Ngô Duy Sạ
Chuyên ngành                :  Công nghệ Sinh học,
Mã số                            :  62420201
 
Buổi họp sẽ tổ chức vào:
Thời gian: 14h00, ngày 27 tháng 12 năm 2016
Địa điểm: Phòng 318, C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội

Viện CNSH & CNTP