Thông báo - Hoàn thành hệ thống hỗ trợ sinh viên trực tuyến

15/02/2017

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên, Viện CNSH & CNTP đã triển khai xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên trực tuyến và đang hoàn thành giai đoạn cuối của quá trình, hệ thống này sẽ giúp sinh viên đăng kí trực tuyến các đơn và giấy tờ cần xin chữ ký và xác nhận của BLĐ Viện, giảm thiểu thời gian đi lại của sinh viên, giảm thiểu sai xót và nâng cao hiệu quả quản lý của Viện.

Để hoàn thành hệ thống này, Viện đề nghị tất cả các sinh viên truy cập vào website theo link bên dưới và dowload file hướng dẫn.
File hướng dẫn (.pdf)
https://fudz7q.bn1301.livefilestore.com/y3mgkMlbN_4EcbZDvAlu9kyXSfHTD7sGf0-BAVXe3KlTBrM1NVCfoe3pTw7WzucuyYOdAq7dVuIkF7GskKGtDFZQttl20wh6dIoCpFhSxibdQzVBnmQ95y-hZyz4m8CAtiMOuv2ApkzDd8u7pTv08IMLA/huongdanthaotac_httructuyensv_1.pdf?psid=1
 
Link đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ sinh viên trực tuyến:
http://sbft-hust.appspot.com/
 
Link điền thông tin online ( Những bạn nào không thể đăng nhập vào link bên trên)
https://goo.gl/forms/EnHAWBuJehdSRJOY2

Viện CNSH - CNTP