Quy trình liên hệ xin thực tập cho thực tập sinh nước ngoài tại SBFT

16/02/2017
1) Liên lạc với trợ lý Hợp tác Quốc tế (HTQT) để gửi yêu cầu thực tập, kèm theo CV và Motivation Letter
Người liên hệ:  PGS. TS. Trương Quốc Phong Email: phong.truongquoc@hust.edu.vn
2) Trong trường hợp sinh viên chưa liên hệ được với giảng viên, dựa trên yêu cầu của sinh viên, trợ lý HTQT sẽ gửi thông tin tới các giảng viên có thể tiếp nhận và trả lời lại sinh viên để liên hệ trực tiếp với giảng viên khi có kết quả.
Sau khi thống nhất được với giảng viên về đề tài và thời gian thực tập, sinh viên xin thực tập gửi lại cho trợ lý HTQT đề xuất nội dung thực tập (bao gồm tên đề tài, tên giảng viên hướng dẫn 2 bên, thời gian thực tập, các yêu cầu và điều kiện thực hiện khác nếu có như kinh phí đi lại và sinh hoạt …).
3) Trường đối tác có thực tập sinh soạn và gửi Bản thảo thuận để thống nhất các điều khoản và nội dung thực tập và ký kết giữa 2 bên.
4) Thực tập sinh gửi thông tin cá nhân, thời gian và tên đề tài thực tập để SBFT hỗ trợ thủ tục xin visa (trước ít nhất 45 ngày kể từ thời gian muốn nhập cảnh vào Việt Nam).
5) Cuối đợt thực tập, thực tập sinh gửi báo cáo thực tập cho giảng viện hướng dẫn và trợ lý HTQT. Sau đó, báo cáo kết quả thực tập trước Bộ môn, Trung tâm tiếp nhận thực tập trước khi về nước.
6) Sau khi về nước, thực tập sinh cần gửi lại cho cho giảng viện hướng dẫn và trợ lý HTQT báo cáo thực tập đã được phê duyệt (dạng file mềm) và nhận xét của giảng viên hướng dẫn 2 và kết quả thực tập do Trường của thực tập sinh đánh giá