Thông báo tuyển dụng của công ty Vinasoy

10/11/2012
Công ty Sữa Đậu Nành Việt Nam – Vinasoy, hiện đang xây dựng nhà máy mới tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh và dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2013. Công ty có nhu cầu tuyển dụng 20 vị trí bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có Cử nhân Công nghệ sinh học, Hóa thực phẩm.
Thu nhập: theo năng lực
Thời hạn nhận hồ sơ: 20.11.2012
Chi tiết công việc, yêu cầu hồ sơ, nơi nhận hồ sơ, xem trong 2 file đính kèm
Viện CNSH - CNTP