Triển khai hệ thống hỗ trợ trực tuyến sinh viên

02/03/2017

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng trong công tác phục vụ sinh viên, Viện CNSH&CNTP đã xây dựng hệ thống xong hỗ trợ trực tuyến sinh viên trên Website của Viện.

Sinh viên có thể truy cập vào website của Viện (sbft.hust.edu.vn), chọn mục “SINH VIÊN” rồi chọn “Hệ thống hỗ trợ trực tuyến”.

Thông qua hệ thống trực tuyến này, sinh viên sẽ được phục vụ tốt hơn trong việc giải quyết các đơn và giấy tờ liên quan như giấy giới thiệu, giấy chứng nhận sinh viên, chứng nhận tốt nghiệp, in sao bảng điểm, đơn chuyển học phần tương đương….. Cũng đồng thời giảm thiểu thời gian cho SV, giảm thiểu sai sót, thống nhất các form mẫu, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên.

Từ ngày 03/03/2017 đến 31/03/2017, hệ thống sẽ được vận hành thử nghiệm. Trong thời gian này, phòng giáo vụ sẽ nhận các đơn hoặc các yêu cầu của sinh viên theo cả hai phương thức: truyền thống và online (đối với các giấy tờ có cấp online trên hệ thống trực tuyến).

Từ ngày 1/4/2017, phòng giáo vụ Viện sẽ chỉ nhận các đơn/yêu cầu online đối với các đơn/yêu cầu có cung cấp online.
Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng username và password đã được chuyển về từng lớp.

Những sinh viên chưa có thông tin trên hệ thống, đề nghị đăng kí theo đường link sau: Link đăng kí
Sinh viên cần đọc kỹ bản hướng dẫn sau trước khi đăng nhập: Bản hướng dẫn sử dụng.

Viện CNSH&CNTP xin trân trọng cảm ơn Bộ môn Công nghệ Phần mềm – Viện CN Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ xây dựng hệ thống này.

Xin cảm ơn các sinh viên: Trần Đức Đạt (QTTB – K58), Lê Thị Uyên Phương (KTTP – K58), Bá Xuân Hưng (QTTB - K58), Nguyễn Phúc Binh (QTTB – K59) đã tích cực hỗ trợ trong quá trình xây dựng hệ thống.

Phạm Ngọc Hưng