Seminar khoa học số 3/ 2016-2017

17/03/2017
TT NC&PT CNSH và BM Vi sinh - Hóa sinh - SHPT, Viện CN Sinh học - CN Thực phẩm tổ chức buổi seminar khoa học:
 
Nội dung:
 
- Advanced oxidation for treatment of organic pollutants in waste water - TS. Đặng Minh Hiếu
Genome editing - Can we do it ourselves? - TS. Lê Quang Hòa
 
Thời gian: 9h00, ngày 27/3/2017 (Thứ Hai)
Địa điểm: Phòng họp 201A – C4
 
Kính mời các thầy cô quan tâm tới dự.
 
Viện CNSH-CNTP.