Thông tin tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ 2017B - tháng 8/2017

11/04/2017

Viện Đào tạo sau Đại học xin gửi đến các đơn vị một số thông tin về tuyển sinh đào tạo ThS như sau:
 
1. Hiện nay Nhà trường đã có Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 8 năm 2017 (khóa 2017B), đăng tải trên website của Trường và của Viện ĐT SĐH. So với thủ tục đăng ký các đợt trước, đợt này thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký online, gửi hồ sơ online. Các mốc thời gian như sau:
 
     Thời gian đăng ký từ ngày 04/4/2017 (đến ngày 08/5/2017 đối với đối tượng phải học bổ sung)
 
     Thời gian học bổ sung (đối với các đối tượng phải học bổ sung) từ 15/5 đến 05/7/2017
 
     Thời gian thi: 25-27/8/2017;   thời gian xét tuyển định hướng nghiên cứu: từ 28/8 đến 08/9/2017
 
2. Nhà trường cũng đã có thông báo đăng ký học chuyển tiếp thạc sĩ dành cho SV năm cuối các chương trình kỹ sư chất lượng cao.
 
Thời gian Viện ĐT SĐH tiếp nhận đơn đăng ký từ ngày 04/4 đến 14/4/2017. Nội dung thông báo và mẫu đơn có thể lấy tại website của Viện ĐT SĐH tại địa chỉ  http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=122&nid=1774
 
3. Ngoài ra, Nhà trường cũng đã có thông báo về việc đăng ký học tích hợp chương trình sau đại học dành cho sinh viên các chương trình đào tạo cử nhân từ trình độ năm thứ ba trở đi.
 
Thời gian đăng ký: tháng 5 và tháng 10 hàng năm. Nội dung thông báo cụ thể được đăng tải tại website của Viện ĐT SĐH tại địa chỉ http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=122&nid=1758