SINH HOẠT CÔNG DÂN CHO KHÓA 60

08/05/2017

Chiều ngày 06 tháng 5 năm 2017, tại hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm phổ biến kiến thức an ninh quốc phòng cho các bạn sinh viên. Đại diện khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh của trường đã có buổi nói chuyện với chuyên đề “Biển đảo – Nhận thức và trách nhiệm của Sinh viên”. Các bạn khóa 60 đã tham gia đầy đủ và nhiệt tình buổi sinh hoạt công dân này.
 

Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề “Biển đảo – Nhận thức và trách nhiệm của sinh viên” với các bạn K60