Thông báo học bổng TECHNO II trong khuân khổ dự án học bổng Erasmus Mundus Action 2

23/09/2012
Chương trình cung cấp cơ hội nhận học bổng cho các đối tượng: trao đổi cán bộ (1 tháng), thực tập sau tiến sỹ (6 tháng), tiến sỹ (10, 18,36 tháng); thạc sỹ (22 tháng); và trao đổi sinh viên (5, 10 tháng).
Cán bộ, sinh viên đăng kí có thể đến học tại các trường ĐH tại các thành phố của châu Âu:Toulouse - Pháp, Roma - Ý, Girona – Tây Ban Nha, Bournemouth - Anh, Vienna - Áo, Gent – Bỉ or Babes-Bolyai - Romania.
Lĩnh vực cấp học bổng: CN Sinh học, CN Thực phẩm và các ngành kỹ thuật khác (xem chi tiết trong website của dự án).
Thời gian nộp hồ sơ: đến hết 15/10/2012.
Chi tiết tại website: http://www.techno2-em.org
Viện CNSH - CNTP