NCS Võ Thành Trung bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

30/07/2017
Kính gửi: Quý Thầy Cô giáo và toàn thể Cán bộ Viện CNSH-CNTP
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và toàn thể Cán bộ Viện CNSH-CNTP tới dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường
 
"Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ xử lý rong lục Việt Nam
và lên men Ethanol góp phần phát triển cồn nhiên liệu"
 
Của nghiên cứu sinh:   Võ Thành Trung
Thời gian: 8h30, ngày 1 tháng 8 năm 2017
Địa điểm: phòng 318-C1, Trường ĐHBK Hà Nội
Trân trọng.
Bộ môn CNTP