NCS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

11/08/2017
Kính gửi: Quý Thầy Cô giáo và toàn thể Cán bộ Viện CNSH-CNTP
Viện CNSH-CNTP trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và toàn thể Cán bộ Viện tới dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường
 
“Nghiên cứu xác lập điều kiện và giải pháp công nghệ tối ưu cho quá trình thủy phân protein bã nấm men bia
nhằm ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm”

 
Của nghiên cứu sinh:     Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Buổi bảo vệ được tiến hành vào hồi:
Thời gian: 14h00, ngày 16 tháng 8 năm 2017
Địa điểm: Phòng 318-C1, Trường ĐHBK Hà Nội
Trân trọng.
Viện CNSH-CNTP