NCS. Đỗ Thị Thu Hà bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

13/08/2017
Kính gửi: Quý Thầy Cô giáo và toàn thể Cán bộ Viện CNSH-CNTP
Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và toàn thể Cán bộ Viện CNSH-CNTP tới dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường
 
"Nghiên cứu tạo kháng nguyên VP6 tái tổ hợp và kháng thể đặc hiệu
để ứng dụng phát triển que thử phát hiện nhanh virus rota"
 
Của nghiên cứu sinh:   Đỗ Thị Thu Hà
Buổi bảo vệ được tiến hành vào hồi:
Thời gian: 08h30, ngày 16 tháng 8 năm 2017
Địa điểm: phòng 318-C1, Trường ĐHBK Hà Nội
Trân trọng.
Nguyễn Thị Minh Tú