Seminar khoa học số 1/ 2017-2018

30/08/2017
Kính gửi: Các thầy cô trong Viện,
 
Viện CN Sinh học - CN Thực phẩm tổ chức buổi seminar khoa học: 
Nội dung:
1.Một số kết quả nghiên cứu khoa học về hình thái, chức năng của tế bào máu ở một vài đại diện động vật biến nhiệt -  TS. Đỗ Hữu Quyết
2. Kỹ thuật tế bào trong nghiên cứu vật liệu y sinh và nuôi cấy mô - TS. Phạm Hùng Vượng, 
Viện Tiên tiến khoa học và công nghệ (AIST), ĐHBKHN

Thời gian: 9h00, ngày 01/09/2017  (Thứ Sáu) 
Địa điểm: Phòng họp 201A – C4
Kính mời các thầy cô quan tâm tới dự.
Viện CNSH-CNTP.