Thông báo học bổng POSTECH (Hàn Quốc)

04/03/2012
Lịch tuyển sinh dự kiến kỳ Fall 2012/Spring 2013
 1. Các ngành tuyển sinh
 1. Công nghệ Hoá học/Chemical Engineering
 2. Hoá học/Chemistry
 3. Khoa học và Công nghệ Máy tính/Computer Science and Engineering
 4. Công nghệ  Điện/ Electrical Engineering
 5. Công nghệ Quản lý và Công nghiệp/Industrial and Management Engineering
 6. Khoa học Sinh học**/Life Science
 7. Toán học***/ Mathematics
 8. Khoa học và Công nghệ Vật liệu/ Materials Science and Engineering
 9. Cơ khí/ Mechanical Engineering
 10. Vật lý**/ Physics
 11. Khoa học và Công nghệ Môi trường/ Environmental Science and Engineering (SEE)
 12. Liên ngành Khoa học Sinh học và Công nghệ Sinh học/ Interdisciplinary Bioscience and Bioengineering (I-BIO)
 13. Khoa học Vật liệu tiên tiến (AMS)**/ Advanced Materials Science
 14. Tổng hợp Khoa học Sinh học và Công nghệ Sinh học**/ Integrative Biosciences and Biotechnology (IBB)
 15. Công nghệ hội tụ IT/ Division of IT Convergence Engineering (ITCE)
 16. Công nghệ hạt nhân tiên tiến/ Division of Advanced Nuclear Engineering (DANE)
           ** Chỉ có chương trình đào tạo TIẾN SĨ và kết hợp THẠC SĨ-TIẾN SĨ        
           *** Chỉ có chương trình đào tạo kết hợp THẠC SĨ-TIẾN SĨ

2. Lịch tuyển sinh (Fall 2012/Spring 2013)
 
Hạn nộp hồ sơ Thông báo kết quả Đăng ký nhập học Bắt đầu học kỳ
 1.  
 1.  
27 ~ 29/8/2012
 1.  
 1.  
 1.  
25 ~ 29/01/2013
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 
 
3. Quy trình ứng tuyển
Hồ sơ online--> Hồ sơ gửi qua bưu điện --> Thông báo kết quả --> Xin visa --> Đăng ký nhập học --> Đến POSTECH --> Định hướng --> Học kỳ bắt đầu
4. Hồ sơ
a. Hồ sơ online gồm:
      (1) Hoàn thành đăng ký online trên website http://admission.postech.ac.kr
      (2) Lệ phí ứng tuyển: 50USD hoặc 80,000KRW
          - Thanh toán online bằng thẻ credit
          - Những sinh viên thuộc trường đối tác của POSTECH tại Việt Nam được miễn lệ phí.
b. Hồ sơ gửi qua bưu điện gồm:
 1. Giới thiệu bản thân (Personal Statement) và Kế hoạch nghiên cứu (Research Plan) – được download trên websitehttp://admission.postech.ac.kr
 2. Bảng điểm học tập
 3. Các bằng cấp
 4. Hai thư giới thiệu: được download trên website ở trên và phải được gửi trực tiếp bởi người hướng dẫn qua email.
 5. Chứng chỉ tiếng Anh
 6. Sơ yếu lý lịch (CV)