DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CNSH & CNTP ĐI THỰC TẬP TẠI ĐH KAGAWA - CHƯƠNG TRÌNH FOOD SAFETY - 2014

20/09/2017
DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CNSH & CNTP ĐI THỰC TẬP TẠI
ĐH  KAGAWA - CHƯƠNG TRÌNH FOOD SAFETY - 2014

 

STT   
 Ảnh cá nhân  Thông tin cá nhân    Thời gian thực tập
1 Họ tên: Đào Nhật Quang
Khóa: K55
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm
 
Ngày: 21/8-22/9


 
2 Họ tên: Vũ Thị Oanh
Khóa: K55
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm
 
Ngày: 21/8-22/9