DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CNSH & CNTP ĐI THỰC TẬP TẠI ĐH KAGAWA - CHƯƠNG TRÌNH FOOD SAFETY - 2015

21/09/2017
DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CNSH & CNTP ĐI THỰC TẬP TẠI
ĐH  KAGAWA - CHƯƠNG TRÌNH FOOD SAFETY - 2015

 

STT    
Ảnh cá nhân Thông tin cá nhân Thời gian thực tập
1 Họ tên: Tạ Mai Trang
Khóa: K56
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm


 
Ngày: 21/8-22/9
 
2 Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Hà
Khóa: K55
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm


 
Ngày: 21/8-22/9