DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CNSH & CNTP ĐI THỰC TẬP TẠI ĐH KAGAWA - CHƯƠNG TRÌNH FOOD SAFETY - 2016

22/09/2017
DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CNSH & CNTP ĐI THỰC TẬP TẠI
ĐH  KAGAWA - CHƯƠNG TRÌNH FOOD SAFETY - 2016
 

STT    
Ảnh cá nhân Thông tin cá nhân Thời gian thực tập
1 Họ tên: Lưu Xuân Chỉnh
Khóa: K57
Lớp: Kỹ thuật sinh học

 
Ngày: 21/8-22/9 
2 Họ tên: Lê Thị Hà My
Khóa: K58
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm

 
Ngày: 21/8-22/9