Chương trình hội thảo quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm - QMFS 2017

16/10/2017
Thứ năm, ngày 19/10/2017 Tại Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
 
7:30 – 8:30
TIẾP ĐÓN ĐẠI BIỂU
Phòng Hội thảo Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)
8:30 – 8:50 
 
KHAI MẠC
- Giới thiệu đại biểu
- Phát biểu khai mạc của PGS.TS. Quản Lê Hà và PGS.TS. Tô Long Thành Ban Tổ chức Hội thảo QMFS2017
- Phát biểu khai mạc của Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
 
8:50 – 10:10 PHIÊN TOÀN THỂ  
8:50 – 9:10 Bà Nguyễn Thị Minh Hà
Phó Giám đốc Văn phòng Codex Việt Nam
Các Hoạt động của Codex về lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Việt nam  
9:10 – 9:30 Bà Phan Hồng Nga
Trưởng phòng Văn phòng Mã số mã vạch, Viêṇ Tiêu chuẩn Chất lượng Viêṭ Nam
Áp dụng hệ thống mã số mã vạch GS1 trong truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản thực phẩm
9:30 – 9:50 
 
Ông Ngô Hồng Phong
Phó Cục trưởng Cục QLCL nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm Thủy sản tại Việt Nam 
9:50 – 10:10 
 
TS. Nguyễn Thị Xuân Mai 
Giám đốc sản phẩm PerkinElmer, công ty SISC
Phân tích độc tố kim loại trong thực phẩm sử dụng ICP/MS và LC-ICP/MS
10:10 – 10:30
NGHỈ GIẢI LAO, CHỤP ẢNH LƯU NIỆM,
Phân ban Posters Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST 
10.30 – 12.10
BÁO CÁO TẠI CÁC PHÂN BAN
Phân ban 1 (Phòng 902): Quản lý Chất lượng và An toàn thực phẩm           
Phân ban 2 (Phòng 923): Kỹ thuật Thực phẩm (Phần 1)
Phân ban 3 (Phòng 702): Diễn đàn Doanh nghiệp về Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm 
 
12:10 – 13:30 
 
CƠM TRƯA
Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST 
13:30 – 15:10 
 
BÁO CÁO TẠI CÁC PHÂN BAN
Phân ban 4 (Phòng 902): Kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm
Phân ban 2 (Phòng 923): Kỹ thuật Thực phẩm (Phần 2)
Phân ban 5 (Phòng 702): Hội nghị bàn tròn: Chương trình đào tạo Công nghệ Thực phẩm và An toàn thực phẩm  
 
15:10 – 15:30  
 
Nghỉ giải lao và Phân ban POSTER  Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST 
15:30 – 17:15  
 
PHIÊN TOÀN THỂ
15:30 – 15:50 TS. Laurent Roy
Đại học SupAgro Montpellier (Pháp)
Các trường đại học là đối tác quan trọng để giải quyết các thách thức mới về chất lượng và an toàn thực phẩm trong khối ASEAN   
15:50 – 16:10 GS. Jenshinn Lin
Đại học Khoa học và Công nghệ Pingtung (Đài Loan) 
Giải pháp phòng ngừa nhiễm tạp thực phẩm và quản lý nguy cơ ở Đài Loan - Measures on Prevention of Food Contaminants and Risk Assessments in Taiwan
16:10 – 16:30 
 
GS. Xavier Gellynck
Đại học Ghent (Bỉ)
Các yếu tố là động lực của đổi mới sáng tạo trong công nghiệp thực phẩm - Factors driving innovation in food industry  
 
16:30 – 16:50 
 
GS. TSKH. Lưu Duẩn 
Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Quốc tế (IUFoST)
Tính khoa học và phản khoa học trong văn hóa ẩm thực Việt Nam  
 
16:50 – 17:15 
 
GIỚI THIỆU CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ / báo cáo của Doanh nghiệp 
17:15 – 17:30 
 
BẾ MẠC
 
Chương trình các phân ban  - download

Thứ sáu, ngày 20/10/2017 
Thăm quan (Đaị biểu đăng ký)  
1. Công ty CP chứng nhận và giám định (VinaCert) 
2. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học và Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sản phẩm Thực phẩm, Viêṇ Công nghê ̣Sinh hoc̣ và Công nghê ̣Thực phẩm,  Đại hoc̣ Bách Khoa Hà Nội 
3. Doanh nghiệp thực phẩm (sẽ thông báo sau)
BAN TỔ CHỨC