NCS Nguyễn Thị Hạnh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

22/01/2018
Kính gửi: Quý Thầy Cô giáo và toàn thể Cán bộ Viện CNSH-CNTP
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và toàn thể Cán bộ Viện CNSH-CNTP tới dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường
  
Của nghiên cứu sinh:   Nguyễn Thị Hạnh
Thời gian: 8h30, ngày 25 tháng 1 năm 2018
Địa điểm: phòng 318-C1, Trường ĐHBK Hà Nội
Trân trọng.