Thông tin tuyển dụng - Công ty CP Mía Đường Lam Sơn

26/03/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN


Tiêu chuẩn tuyển dụng

 • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa các ngành Công nghệ thực phẩm, nhiệt, công nghệ thông tin, cơ khí - cơ điện tử, điện - tự động hóa.

 • Đạt loại khá giỏi trở lên,

 • Tư cách đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội.

 • Xác định về làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty

 • Ưu tiên nam giới quê Thanh Hóa

Các chính sách ưu đãi 
 • Đối với sinh viên cuối khóa: Công ty hỗ trợ học bổng trọn gói mức: 10.000.000 đồng/sinh viên/ năm. Nếu sinh viên năm 4 hoặc năm thứ 5 đạt tiêu chuẩn tại mục 1 theo mức thứ tự từ cao xuống thấp.

 • Tiền lương  thử việc:  Tương đương 85% mức lương cương vị chính theo quy chế lương Công ty. Ngoài ra với các ngành trên Công ty trả 20% phụ cấp thu hút so với lương thực hưởng theo HĐLĐ. Tiền lương chính thức = 100% mức lương cương vị + phụ cấp thu hút theo đặc thù nghề nghiệp, các chế độ theo quy định Công ty.

 • Được cử tham gia các khóa học tập, đào tạo trong nước và nước ngoài theo năng lực cá nhân và nhu cầu Công ty.

 • Được phân phối và thưởng cổ phiếu và hưởng cổ tức theo quy chế phân phối lợi nhuận hàng năm của Công ty

 • Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi xax hội theo uy định Nhà nước và Công ty  

 • Được xem xét bổ nhiệm, đề bạt, thăng tiến... theo năng lực thực tế của cá nhân.

  Thông tin chi tiết xem và download tại đây.