Thông báo tuyển dụng CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU G.O.C

28/06/2018
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM GOC
Tuyển dụng:
Vị trí: Nhân viên Logistic và Quản lý hệ thống chất lượng tại Doanh nghiệp
Chức vụ: Nhân viên 
Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
Mô tả công việc:
1. Quản lý hệ thống chất lượng tại Doanh nghiệp
- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng thường kỳ trong công ty theo kế hoạch đã định, giám sát vận hành theo hệ thống;
- Triển khai việc ứng dụng hệ thống tài liệu ISO 22000, BRC, IFS nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của nhà máy sản xuất thực phẩm;
- Soạn thảo, cập nhật, cải tiến các quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty;
- Nhận các báo cáo không phù hợp của hệ thống, theo dõi tính hiệu quả của các hoạt động khắc phục hoặc hoạt động phòng ngừa;
- Báo cáo việc ban hành, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đến Ban lãnh đạo để xem xét và làm cơ sở để cải tiến chất lượng;
- Theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống quy trình, mẫu biểu của các Phòng ban;
- Thực hiện việc báo cáo tuần, tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.
2. Làm thủ tục xuất và nhập khẩu hàng hóa
Quyền lợi:
- Lương và các khoản phụ cấp, thưởng theo sản phẩm và đóng góp;
- Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, y tế, phúc lợi theo quy định; 
- Được cung cấp các công cụ dụng cụ theo yêu cầu công việc;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện.
Chi tiết xem file đính kèm: