Các chương trình học bổng thuộc dự án AUN/SEED.Net năm 2012

12/06/2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG HỢP TÁC QUÔC TẾ
––––––––––––
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––––
  Hà Nội, ngày 2  tháng  12  năm 2011
 
THÔNG BÁO
Các chương trình học bổng thuộc dự án AUN/SEED.Net năm 2012
(Buổi giới thiệu thông tin học bổng:  9h00 ngày 7/12/2011 tại phòng 222 C1)

             Phòng Hợp Tác Quốc Tế thông báo các chương trình học bổng Dự án AUN/SEED.Net năm 2012:
 
1.   Chương trình học bổng thạc sỹ (Master’s Degree Program)
Các ngành đào tạo và Trường đăng ký đi học:
 • Chemical Engineering at De La Salle University (DLSU)
 • Civil Engineering at Chulalongkorn University (CU)
 • Electrical and Electronics Engineering at Chulalongkorn University (CU)
 • Environmental Engineering at University of Philippines-Diliman (UP)
 • Geological Engineering at Gadjah Mada University (UGM)
 • Information and Communication Technology at King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang(KMITL)
 • Manufacturing Engineering at University of Malaya (UM)
 • Materials Engineering at Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Mechanical and Aeronautical Engineering at Institute of Technology Bandung (ITB).
Đối tượng nộp hồ sơ xin học bổng: Cán bộ, cựu sinh viên và sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng mời tham khảo file đính kèm: Implementation Guidelines for Master’s Degree Program 2012
 
2.     Chương trình học bổng tiến sỹ phối hợp (Implementation Guidelines for Doctoral DegreeSandwich Program
Các ngành đào tạo và Trường đăng ký đi học:
 • Chemical Engineering at De La Salle University (DLSU)
 • Civil Engineering at Chulalongkorn University (CU)
 • Electrical and Electronics Engineering at Chulalongkorn University (CU)
 • Environmental Engineering at University of Philippines-Diliman (UP)
 • Geological Engineering at Gadjah Mada University (UGM)
 • Information and Communication Technology at King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang(KMITL)
 • Manufacturing Engineering at University of Malaya (UM)
 • Materials Engineering at Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Mechanical and Aeronautical Engineering at Institute of Technology Bandung (ITB).
Đối tượng nộp hồ sơ xin học bổng: Cán bộ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành liên quan và sinh viên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ của Dự án AUN/SEED.Net, cựu sinh viên hoặc học viên cao học năm cuối của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng mời tham khảo file đính kèm: Implementation Guidelines for Doctoral Degree Sandwich Program 2012
 
3.  Chương trình học bổng tiến sỹ tại Singapore (Implementation Guidelines for Doctoral Degree Program in Singapore
 
National University of Singapore (NUS) Nanyang Technological University (NTU)
 • Bioengineering
 • Chemical & Bio molecular Engineering
 • Civil Engineering
 • Electrical & Computer Engineering
 • Environmental Science & Engineering
 • Industrial & Systems Engineering
 • Materials Science & Engineering
 • Mechanical Engineering

Đối tượng nộp hồ sơ xin học bổng: Cán bộ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội hoặc sinh viên đã tốt nghiệp chương trình đã tạo thạc sĩ của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng mời tham khảo file đính kèm:
Doctoral Degree Program in Singapore 2012
 
Hạn cuối nhận hồ sơ tại Phòng Hợp tác Quốc tế - Phòng 212 nhà C1, Trường ĐHBK HN: 15/1/2012. Mọi thắc mắc về chương trình học bổng xin liên lạc với cán bộ phòng Hợp tác Quốc tế: Chị Đoàn Thu Trang, email:doantrang@mail.hut.edu.vn, Tel: 3 868 3197.
Để giúp cán bộ và sinh viên biết thêm thông tin về các chương trình học bổng trên, phòng Hợp tác Quốc tế phối hợp với Dự án AUN/SEED.Net và một số Truờng đại học thành viên của Dự án tổ chức buổi giới thiệu thông tin vào lúc 9h00 ngày 7/12/2011 (thứ Tư) tại phòng 222 nhà C1. Trân trọng kính mời cán bộ và sinh viên tới tham dự.
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ