NCS Lê Thị Mỹ Châu bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

20/08/2018
Kính gửi: Quý Thầy Cô giáo và toàn thể Cán bộ Viện CNSH-CNTP
Kính mời Các Thầy Cô tham dự buổi lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Cơ sở của:
 
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Mỹ Châu
Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm
Mã số: 9540101
Luận án: "Nghiên cứu thu nhận tinh dầu và nhựa dầu từ chi Gừng (Zingiber) thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm"
Thời gian bảo vệ: 14h00 ngày 21/8/2018 (Thứ 3)
Địa điểm: Phòng 318 - C1 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 
Trân trọng.
Viện CNSH&CNTP