NCS Nguyễn Hải Vân bảo vệ Luận án TS cấp Trường

28/08/2018
Kính gửi: Quý Thầy Cô giáo và toàn thể Cán bộ Viện CNSH-CNTP
Kính mời Các Thầy Cô tham dự buổi lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường của:

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Vân
Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm
Mã số: 9540101
Đề tài: "Nghiên cứu hoạt tính và cơ chế kháng khuẩn của tinh dầu màng tang (Litsea cubeba) đối với vi khuẩn gây bệnh và khả năng ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản"
Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 04/09/2018 (Thứ 3)
Địa điểm: Phòng 318 - C1 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Trân trọng.
Nguyễn Thị Minh Tú