Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Châu Á

21/09/2018
Tuyển dụng:
1. Trưởng ca sản xuất
- Số lượng: 03 người (Nam/Nữ);
- Trình độ yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành có liên quan;
- Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên quản lý và điều hành sản xuất trong các nhà máy thực phẩm.
2. QC sản xuất
- Số lượng: 02 người (Nam/Nữ);
- Trình độ yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành có liên quan;
- Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương trong các nhà máy thực phẩm.
3. Giám đốc sản xuất
- Số lượng: 01 người (Nam);
- Độ tuổi: Từ 30 - 40;
- Trình độ yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành có liên quan;
- Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương trong các nhà máy thực phẩm.
4. Quyền lợi
- Được hưởng các phụ cấp, lương tháng 13;
- Thưởng và chế độ phúc lợi khác theo chính sách của công ty;
- Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật.
5. Tiếp nhận hồ sơ
Phòng HCNS - Công ty CP Công nghệ Thực phẩm Châu Á, Số 8, TS 15, HCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.
Điện thoại: 02223.714.14/37.34.721
Email: micoem@micoem.vn; danghung@micoem.vn
Chi tiết xem file đính kèm:
http://sbft.hust.edu.vn/upload/files/CV%20700_2018.PDF