Cập nhật thông tin: Hội nghị Khoa học

07/11/2015
Kính gửi: Quý đơn vị và các cá nhân quan tâm
Viện CNSH – CNTP trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trân trọng gửi đến Quý đơn vị và cá nhân quan tâm bản thông báo số 4 của Hội nghị Khoa học “Quản lý chất lượng  và an toàn thực phẩm QMFS 2015” với thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

Thời gian: Ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2015
Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Quí vị click liên kết sau để biết thêm thông tin và download bản thông báo số 4 được cập nhật ngày 24/09/2015 trong file đính kèm
Hội nghị Khoa học "Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 2015"
Viện CNSH - CNTP