Seminar khoa học số 1/ năm 2018-2019

26/10/2018
Thông báo
Kính gửi: Các thầy cô trong Viện
BM CN Sinh học tổ chức buổi seminar khoa học:
Nội dung: 
- Phytoestrogen - quá trình nghiên cứu và ứng dụng làm thực phẩm chức năng - PGS. Đỗ Thị Hoa Viên
-  Nghiên cứu CN chế tạo bùn hạt yếm khí của hệ thống UASB - PGS. Nguyễn Lan Hương
Thời gian: 9h00, ngày 2/11/2018   (Thứ Sáu) 
Địa điểm: Phòng họp 201A – C4
Kính mời các thầy cô quan tâm tới dự.
Viện CNSH-CNTP kính báo.