Seminar khoa học số 2/2018 - 2019

28/11/2018
Kính gửi: Các thầy cô trong Viện, 
Bộ Môn Công nghệ Sinh học tổ chức buổi seminar khoa học:
Nội dung: 
The immune signature and mechanism of an autoimmune disorder,
Narcolepsy: from mouse to human studies 

Người trình bày: PhD. Nguyen Xuan Hung, Vinmec Research Institute of Stem Cell and Gene Technology.

Thời gian: 14h30, ngày 29/11/2018  (Thứ Năm). 
Địa điểm: Phòng họp 201A – C4.
 
Kính mời các thầy cô quan tâm tới dự.
 Viện CNSH - CNTP.