NCS Nguyễn Thị Hồng Hà bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường

30/11/2018
Kính gửi các Thầy Cô,
Kính mời các Thầy Cô tới tham dự lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Hồng Hà  
Đề tài:
"Nghiên cứu thu nhận gellan từ Sphingomonas paucimobilis định hướng ứng dụng
trong công nghiệp Thực phẩm"
Ngành: Công nghệ Sinh học
Mã số: 9420201
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 14 tháng 12 năm 2018 (Thứ 6).
Địa điểm: Phòng 318 – C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Trân trọng cảm ơn các Thầy Cô.