Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường của NCS Lê Thị Phương Thảo

04/12/2018
Kính gửi các Thầy Cô,
Kính mời các Thầy Cô tới tham dự lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ Cấp Trường của NCS Lê Thị Phương Thảo
Đề tài:
“Nghiên cứu mức độ nhiễm Aflatoxin và đề xuất 1 số giải pháp công nghệ bảo quản lạc
sau thu hoạch ở các tỉnh miền Trung và Bắc Việt Nam”
 
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch
Mã số: 9540104
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24 tháng 12 năm 2018 (Thứ 2)
Địa điểm: Phòng 318 – C1 Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trân trọng cảm ơn các Thầy Cô!