Thông báo kế hoạch "Trải nghiệm Đại học – Định hướng tương lai" ngày 16/12/2018

13/12/2018


Nối tiếp thành công của chương trình “Trải nghiệm Đại học – Định hướng tương lai”, Viện CNSH & CNTP tiếp tục tổ chức sự kiện này dành cho các bạn học sinh THPT tham gia trải nghiệm tại Viện.

Thời gian: 7 – 12h, chủ nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Quảng trường C1, Thư viện Tạ Quang Bửu (dành cho tất cả các học sinh) và tòa nhà C4, B1 (dành cho các học sinh tham gia thí nghiệm tại Viện).

Viện CNSH & CNTP tổ chức cho các bạn học sinh tham gia hai buổi thí nghiệm như sau:
1. Sản xuất nước quả dạng Necta
  • Phụ trách: PGS Nguyễn Thị Thảo
  • Thời gian: 8:10 - 8:40; và 8:50 - 9:20 tại C4-112
  • Nội dung: Sản xuất nectar xoài chuối. Học sinh sẽ được tham gia thực hiện quy trình sản xuất, xác định một số chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm (độ axit, chất khô, vitamin C) và thử nếm
2. Quan sát vi khuẩn bằng kính hiển vi
  • Phụ trách: PGS Trương Quốc Phong,
  • Thời gian: 8:10 - 8:40 và 8:50 - 9:20 tại B1-305
  • Học sinh sẽ được trải nghiệm tại các phòng thí nghiệm hiện đại – một môi trường học tập lý tưởng về lĩnh vực Sinh học & Thực phẩm. Sinh viên được trực tiếp thực hành và quan sát những vi sinh vật – một đối tượng với rất nhiều bí ẩn nhưng lại được ứng dụng và có giá trị rất lớn đối với cuộc sống con người.
Xem thêm:
Trải nghiệm một ngày là sinh viên Bách Khoa
Viện CNSH & CNTP