Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp Trường của NCS Nguyễn Tân Thành

14/12/2018
Kính gửi các Thầy Cô,
Kính mời các Thầy Cô tới tham dự lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ Cấp Trường của NCS  Nguyễn Tân Thành
Đề tài:
Nghiên cứu công nghệ thu nhận một số hợp chất có hoạt tính sinh học từ hai loài nấm thượng hoàng
(Phellinus igniarius và Phellinus nilgheriensis) ở Việt Nam, ứng dụng trong thực phẩm.

 
Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2018 (Thứ 3)
Địa điểm: Phòng 318 – C1 Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trân trọng cảm ơn các Thầy Cô!