Thông báo tuyển dụng cán bộ trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 2019

27/02/2019

1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ QUYỀN LỢI

 • 03 giảng viên ngành Kỹ thuật Hóa học;
 • 05 giảng viên ngành Toán, Toán-Tin;
 • 02 giảng viên ngành Hệ thống và Tự động hóa quá trình nhiệt;
 • 03 giảng viên ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu;
 • 05 giảng viên ngành Công nghệ thông tin;
 • 05 giảng viên ngành Cơ khí;
 • 09 giảng viên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh;
 • 01 giảng viên ngành CN May & thời trang;
 • 02 giảng viên ngành Kinh tế (giảng dạy môn Kinh tế Chính trị);
 • 03 giảng viên ngành Điện;
 • 02 giảng viên ngành Thực phẩm, Sinh học ;
 • 01 Phó phòng Truyền thông:
 • 01 chuyên viên Truyền thông;
 • 01 Bác sĩ đa khoa.

2. HỒ SƠ

Hồ sơ xin tuyển dụng gồm có: 
 1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TTBNV ngày 25 tháng 12 năm 2012) – Mẫu TD01; 
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển - Mẫu TD02;
 3. Thông tin ứng tuyển - Mẫu TD03;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; 
 5. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
Ghi chú:
 • Nộp hồ sơ tại phòng TCCB: phòng 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội. 
 • Các thông tin liên quan về vị trí tuyển dụng xem trên website: www.hust.edu.vn hoặc tại phòng TCCB.
 • Đối với ứng viên đang ở nước ngoài: Hồ sơ gửi trước về phòng TCCB bao gồm: Lý lịch khoa học, các văn bằng, chứng chỉ liên quan…. qua email tccb@hust.edu.vn . Lịch phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn sẽ trao đổi trực tiếp với phòng TCCB để có kế hoạch thực hiện.
 • Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ cho người không trúng tuyển.
Thông tin chi tiết:
   Thông báo tuyển dụng
   Vị trí và yêu cầu ứng viên
Viện CNSH & CNTP