Những điểm mới trong tuyển sinh Đại học Bách Khoa năm 2019

07/03/2019

Năm 2019, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xuất hiện những điểm mới trong công tác tuyển sinh Đại học.
Tổng chỉ tiêu dự kiến năm 2019: 6680

Chương trình đào tạo mới07 chương trình, trong đó có 05 chương trình tiên tiến (Hệ thống nhúng thông minh và IoT, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Hóa – Dược , Kỹ thuật Thực phẩm, Phân tích Kinh doanh), 01 chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ Giáo dục và 01 chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ngành Cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover, CHLB Đức. Các chương trình tiên tiến giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh từ năm thứ 2 trở đi.

Chính sách xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế:

Từ năm 2019, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thực hiện chính sách xét tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên cho những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khi tham gia xét tuyển vào trường.

1. Thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên (hoặc quy đổi tương đương) được cộng thêm vào tổng điểm xét tuyển (quy về thang điểm 30) cho tất cả các ngành, chương trình đăng ký xét tuyển với các mức điểm như sau:

  • Thí sinh sử dụng tổ hợp xét tuyển không có môn tiếng Anh (A00, A02, B00, D29) được cộng từ 0,25 điểm (IELTS 5.5), 0,5 điểm (IELTS 6.0), … đến tối đa 2,0 điểm (IELTS 9.0);
  • Thí sinh sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh (A01, D01, D07) được cộng từ 0,125 điểm (IELTS 5.5), 0,25 điểm (IELTS 6.0), … đến tối đa 1,0 điểm (IELTS 9.0);
  • Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác được quy đổi tương đương về điểm IELTS theo quy định của Trường để cộng điểm ưu tiên như trên

2. Thí sinh có chứng chỉ A-Level với tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 70/100 điểm trở lên (tương ứng điểm B, PUM range ≥ 70) hoặc thí sinh có kết quả SAT (Scholastic Assessment Test) từ 1270/1600 trở lên được tuyển thẳng vào các Chương trình đào tạo quốc tế.